நிகழ்ச்சிகள்

Pongal Festival

தைப்பொங்கல் என்பது தமிழர்களால் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படும் ஒரு தனிப்பெரும் விழா. தமிழர் திருநாளாக தமிழர் வாழும் அனைத்து நாடுகளிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல், உழைக்கும் மக்கள் இயற்கைத் தெய்வமாகக் கருதப்படும் சூரியனுக்கும், மற்ற உயிர்களுக்கும் சொல்லும் ஒரு நன்றியறிதலாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

For photos click here…

Sports Day

விளையாட்டு தினம் வருடா வருடம் சிறப்பாக நடத்தப்படுகின்றது.

For photos click here…

Christmas Celebrations

கிறிஸ்துமஸ் என்றவுடன் எல்லோருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் வீட்டிற்கு சென்றால் கேக், தடபுடல் விருந்துதான். ஆனால் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் துவங்கிய பின்னணியும், அதில் ஏற்பட்ட பல மாறுதல்கள் குறித்தும் பலருக்கும் தெரியாது.

For photos click here…

Piligrimage

A pilgrimage is a journey or search of moral or spiritual significance. Typically, it is a journey to a shrine or other location of importance to a person’s beliefs and faith, although sometimes it can be a metaphorical journey into someone’s own beliefs.

For photos click here…

Vaani Villa

Information regarding the vaani villa to be placed here.

Various Events

For photos click here…